חבילת גרינגו פסטיבל – Greengo Unbleached Pack

חבילת גרינגו פסטיבל לא מולבן
נייר גלגול גרינגו סלים קינג סייז  + 32 פילטרים לא מולבנים + מגש לגלגול

מושלם לגלגול בדרך, בחופשה או בפסטיבל

נייר לא מולבן
נייר ממוחזר
טבעי
נקי

 

 

Greengo Festival Pack Unbleached
Greengo King Size slim rolling paper, 32 Fly Filter Tips unbleached and a Rolling tray in one

Perfect for on the way, on vacation or on a festival

Unbleached
Recycled
Natural
Pure